Janine Kok

 

Een Familieopstelling kan individueel of in groepsverband plaats vinden.


Individuele begeleiding van een Familieopstelling werkt als volgt.

Na een oriënterend gesprek komt de begeleider samen met de client tot een bepaald beeld wie of wat opgesteld zou kunnen worden. Diegenen die opgesteld worden (representanten genaamd) worden bij een individuele begeleiding weergegeven door middel van placemats, waarna de therapeut plaats neemt op de diverse plaatsen, om in te voelen wat de gevoelens van de desbetreffende personen zijn. Ook is het mogelijk om een tafelopstelling te maken met behulp van poppetjes, een zogenaamde structuuropstelling.


Bij veel mensen gaat de voorkeur uit naar een individuele opstelling. De drempel om je kwetsbaar op te stellen in een groep ligt vaak hoger dan bij een één-op-één opstelling met de therapeut in een vertrouwde omgeving. De kracht die ervan uitgaat is net zo effectief als bij een groepsopstelling.

Samen met de begeleider wordt gekeken naar de dynamiek in het (familie)systeem en wordt gezocht naar de juiste plaats in het systeem, zodat rust en harmonie ontstaan en de energie weer kan gaan stromen.


In groepsverband kies je uit de andere deelnemers van de workshop “representanten” voor jezelf en voor allen die mogelijk betrokken zijn bij jouw vraag, bijvoorbeeld vader, moeder, broers en zussen.

Deze representanten zet jij volgens je innerlijk beeld en gevoel in de ruimte en in relatie tot elkaar. De representanten ervaren op onverklaarbare wijze de gevoelens en waarnemingen van de personen die zij vertegenwoordigen.

De begeleider werkt in afstemming met de representanten naar een inzicht en mogelijke oplossing van de vraag, zodat er weer rust en harmonie ontstaan.

Werkwijze

InleidingInleiding_familieopstellingen_Breda_eo.html
FamilieopstellingFamilieopstelling.html

Werkwijze

Onder één dakOnder_een_dak.html
Interessante publicatiesInteressante_publicaties.html
Over mijOver_mij.html
EFTEFT.html
RouteRoute.html
TarievenTarieven.html
ContactContact.html
Systemisch werkSystemisch_werk.html