Janine Kok

 

Mensen leven, leren en ontwikkelen zich in verbanden: in gezinsverband, in familieverband, in teamverband, op school, op het werk in bedrijven en organisaties. Elk van deze verbanden kent een eigen dynamiek, een systeemdynamiek, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen die niet door een enkel individu worden aangestuurd.

Problemen die worden veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem.


Systemisch Werk maakt de onbewuste verborgen dynamiek van die verbanden zichtbaar. Ieders plek in het systeem is geordend. Door de opstelling wordt de ordening in het systeem en ieders positie daarin duidelijk, waardoor ruimte ontstaat voor acceptatie en zingeving. Als begeleider en coach maak ik voornamelijk gebruik van de methode van het Systemisch Werk (opstellingen).

De oorsprong van het Systemisch Werk ligt bij de psychotherapeut en grondlegger van Familieopstellingen Bert Hellinger.

Thema’s van problemen kunnen zijn:

Regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet, schuldgevoelens, te groot verantwoordelijkheidsgevoel, depressieve gevoelens, relatieproblemen, verstoorde familierelaties, problemen in samengestelde gezinnen, geen plek hebben in het gezin, je niet gezien voelen, verwerken van een scheiding, bindingsangst, overlijden van een naaste, moeilijke beslissingen in het leven, negatieve gevoelens ten opzichte van jezelf, lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare medische oorzaak, ernstige ziekte, verslavingen en allerlei vragen over de opvoeding.


Vanuit de basisprincipes van het Systemisch Werk word je aandachtig en met respect begeleid en gecoached naar een voor jou gewenst punt, waarna je weer met veel levensenergie verder kunt.

 

Systemisch werk is een krachtige innovatieve methode die gebruikt wordt om mensen verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en groei.

Systemisch werk

InleidingInleiding_familieopstellingen_Breda_eo.html
Systemisch werk
FamilieopstellingFamilieopstelling.html
WerkwijzeWerkwijze_familieopstellingen.html
Onder één dakOnder_een_dak.html
Interessante publicatiesInteressante_publicaties.html
Over mijOver_mij.html
EFTEFT.html
RouteRoute.html
TarievenTarieven.html
ContactContact.html