Janine Kok

 

• Dank aan alle Pesters - Bibi Schreuder

Als we door een systemische bril naar pesten kijken, zien we dat het pestgedrag dienst- baar is aan het grotere geheel: het wil iets aan het licht brengen dat niet ‘in orde’ is in het grotere systeem. Het kan de functie hebben om het systeem weer compleet te maken,
of om een uitstaande schuld in dat systeem te vereffenen. Misschien moeten we pesters eigenlijk wel dankbaar zijn voor wat ze ons willen laten (in)zien.

http://www.hellingerinstituut.nl/downloads/kinderwijs.pdf


• Het gevende kind - Gerrie Reijersen van Buuren

Door het kind te zien in zijn wijze van geven doe je hem recht en geef je hem erkenning


http://www.gerriereijersenvanbuuren.nl/wp-content/uploads/Gerrie_Reijersen.pdf

Interessante publicaties

InleidingInleiding_familieopstellingen_Breda_eo.html
FamilieopstellingFamilieopstelling.html
WerkwijzeWerkwijze_familieopstellingen.html
Onder één dakOnder_een_dak.html

Interessante publicaties

Over mijOver_mij.html
EFTEFT.html
RouteRoute.html
TarievenTarieven.html
ContactContact.html
Systemisch werkSystemisch_werk.html