Janine Kok

 

In de volgende situaties kan systemische therapie met familieopstellingen uitkomst bieden.


Waarom loopt mijn leven niet zoals ik wil?

Waarom ervaar ik moeilijkheden in relaties?

Waarom reageer ik in bepaalde situaties niet zoals ik zou willen?

Waarom lukt het soms niet bepaalde patronen in mijn leven te doorbreken?

Waarom worden bepaalde gebeurtenissen binnen mijn familiesysteem herhaald en/of herbeleefd?In een (familie)opstelling wordt de rode draad in je leven zichtbaar, wordt herkend en erkend wat er speelt en wordt duidelijk welke plaats je binnen het (familie)systeem inneemt.

In een (familie)opstelling krijg je inzicht in je leven en wat je daarin bezig houdt. Bepaalde zaken worden opgehelderd waardoor er weer een gezonde balans kan ontstaan tussen geven en nemen.

Er ontstaat ruimte voor verandering en acceptatie. 


Bij mij kun je terecht voor coaching, opstellingen en trainingen voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.Janine Kok

Systemisch therapeut

Inleiding

Inleiding

EFT

RouteRoute.html